Inne

  • Ugruntowane podstawy matematyki

    Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów zawodowych i życiowych wynikających z codziennych sytuacji. Jest to szkolenie, podczas którego dowiesz się, na ile w życiu codziennym potrafisz wykorzystać wiedzę matematyczną.

    Seria Pigułka Wiedzy to kursy dostępne w ciągu 48h po dokonaniu płatności.

  • Znajomość technologii informatycznych

    Znajomość technologii informatycznych jest współcześnie bardzo modna. Posiadanie wiedzy z tego zakresu jest także świetnym narzędziem do usprawniania pracy oraz bodźcem do poszukiwania nowych rozwiązań w firmach i instytucjach.

    Seria Pigułka Wiedzy to kursy dostępne w ciągu 48h po dokonaniu płatności.