Analiza strategiczna

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Kurs pn. Techniki analizy strategicznej obejmuje omówienie kompleksu metod badawczych, użytecznych w procesie diagnozy strategicznej. To bardzo ważna kompetencja menedżerów wyższego i średniego szczebla, którzy stoją często przed wyzwaniem projektowania przyszłości w swoich organizacjach. Nie jest to możliwe bez znajomości i rozumienia uwarunkowań strategicznych, określających realia sukcesu. Zastosowanie znajduje tutaj szeroko pojęta diagnostyka strategiczna, której zadaniem jest detekcja warunków działania firmy i otoczenia firmy.

Kurs zawiera konsekwentną, uporządkowaną logicznie prezentację kolejnych technik analitycznych i pozwala w kolejnych krokach analizy samodzielnie kształtować praktyczne umiejętności ich stosowania. Dlatego kurs wzbogacony został o tzw. arkusze robocze, dzięki którym Kursant może trenować te kompetencje.

Zapraszamy do zmierzenia się z jednym z trudniejszych zadań menedżerów.

Autor kursu

Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Nauczyciel akademicki, trener i konsultant z zakresu zarządzania i organizacji oraz zarządzania strategicznego z 30-letnim doświadczeniem zawodowym; autor ponad 200 publikacji naukowych i podręczników akademickich.

Lekcje