Sztuka inwestowania na giełdzie – inwestujemy w kontrakty terminowe

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Inwestowanie w kontrakty terminowe jest zadaniem trudnym, znacznie trudniejszym niż inwestowanie w akcje i obligacje. Niemniej jednak można nauczyć się właściwych technik, w szczególności kontroli ryzyka, a wtedy kontrakty terminowe staną się cennym instrumentem uzupełniającym proces inwestowania.

Celem kursu jest odpowiedź na pytanie: W JAKI SPOSÓB SKUTECZNIE INWESTOWAĆ W KONTRAKTY TERMINOWE? A możliwości inwestowania są bogate. Kontrakty terminowe mogą służyć zabezpieczeniu wartości portfela akcji, mogą zostać wykorzystane jako alternatywa do inwestowania w akcje, wreszcie pozwalają na inwestowanie krótkoterminowe, aktywne, spekulacyjne przy ponoszeniu niewielkich kosztów transakcyjnych.

Początkowa, bazowa wiedza na temat kontraktów terminowych ani wcześniejsze doświadczenie inwestycyjne nie są potrzebne do opanowania materiału zawartego w kursie. Niemniej jednak posiadanie choćby minimalnej praktyki inwestycyjnej lub wcześniejsze ukończenie kursu Sztuka inwestowania na giełdzie – inwestujemy w akcje i obligacje ułatwią przyswojenie prezentowanego materiału.

Autor kursu

Inwestor Kapitałowy

Specjalista z zakresu inwestycji kapitałowych i gry giełdowej; makler giełdowy z 25-lenim stażem; trener i szkoleniowiec z obszaru inżynierii finansowej i inwestycji finansowych.

Lekcje