Lekcja 4. Wzorowo, bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, niedostatecznie, czyli o co chodzi w ocenie pracowniczej?

Kup kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Powrót do:Strategie personalne